ค้นหาข้อมูลสารเคมี


พิมพ์คำสำคัญเพื่อค้นหาข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลสารเคมี

ระบบประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

ระบบจองเวลาใช้งานเครื่องมือวิจัย

ระบบการจัดการของเสียอันตราย

เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิจัย
สถานที่ตั้ง: อาคารมหิตลานุสรณ์ ชั้น 3 และ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาชั้น 6-7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาทำการ : 08.30-16.30 น.
Tel : 088-561-5793
E-mail:  pibong@kku.ac.th

facebook Youtube icon LINE icon
copyright © 2020 ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . All right reserved.
Images by - freepik.com